NumarApp İşlemler
Hizmet Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi
NumarApp kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

NumarApp’da yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel ve işitsel unsurların ve bunların düzenlemelerinin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece NumarApp sahibine aittir.

NumarApp’da yer alan hiçbir bilgi, istatistik, materyal ve NumarApp adıyla gönderilen e-posta yazışmaları, NumarApp sahibinin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz. NumarApp’nın bütünü veya bir kısmı ile e-posta aracılığıyla yapılan yazışmalar, başka bir internet sitesinde ya da mecrada izinsiz olarak yayınlanamaz, kullanılamaz. Yazılı izin alınarak yapılan alıntılarda kaynak göstermek zorunludur. Aksine davranışlar hukuki ve ceza-i sorumluluğu gerektirir. NumarApp sahibinin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

NumarApp ve NumarApp sitemizi ve NumarAppmızı kullanmadan önce aşağıdaki maddeleri okuyup anladığınızdan emin olun. Sitemizi ve NumarAppmızı kullanan tüm kullanıcılar bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Kullanım koşullarında belirtilen “Kullanıcı” terimi, sitemize üyelik gerçekleştirmiş veya ziyaretçi olarak girmiş gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla NumarApp ve NumarApp tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir. Kullanıcılar NumarApp ve NumarApp hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Kayıt için kullandığınız e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer bilgileriniz ya da diğer aracılar vasıtasıyla verdiğiniz üyelik bilgileriniz sadece aktivasyon ve üyeliğinizle ilgili bilgilendirme iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

NumarApp’da verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. NumarApp sahibi bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle NumarApp sahibi, üçüncü şahıslara yönelik olanlar da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu NumarApp’ya üyelik dayanağıyla, kullanıcılara gönderilen e-posta mesajları ile diğer bildirimler, NumarApp sahibinin kontrolü altında olmayan başka NumarApp ve internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. NumarApp sahibi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

NumarApp sahibi, işbu NumarApp’da mevcut her türlü hizmet, ürün, NumarApp kullanma koşulları ile NumarApp’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, NumarApp yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler yayım anında yürürlüğe girer. NumarApp’ya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web siteleri için de geçerlidir.

NumarApp’nın kullanılması, bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan NumarApp sahibi sorumlu değildir. NumarApp sahibi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

NumarApp sahibi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

NumarApp’nın kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, NumarApp sahibi ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

NumarApp sahibi, NumarApp’da veya üyelerine gönderdiği e-postalar ile bildirimlerde, kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar yayınlayabilir. Bu reklam ve promosyonların içerikleri hakkındaki sorumluluklar, reklam veya promosyon sahiplerindedir; NumarApp sahibi bu reklam ve promosyonlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

NumarApp üyeleri; kendilerine gönderilen e-posta bildirimlerine ilişkin aboneliklerini sildirmek istediklerinde, üyelik panellerinden gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadırlar.

NumarApp kullanıcıları, sisteme girdikleri verileri kişisel olarak ve kendi kararları doğrultusunda kullanırlar. Bu nedenle NumarApp’nın kullanımından tamamen ve yalnızca ve sınırsız olarak kullanıcı sorumludur.

NumarApp kullanıcıları, NumarApp'i girişte onayladıklarını Kullanım Koşulları doğrultusunda kullanmak zorundadır.

NumarApp kullanıcıları, NumarApp'in Whatsapp Stalk özelliğini aralıklarla kullanıcıklarını, sürekli açık bırakıp sisteme zarar vermemeliler.

NumarApp kullanabilmek için fiil ehliyetine sahip olmak zorunludur. Ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası bulunduğu takdirde NumarApp kullanabilirler. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlıların NumarApp kullanması halinde, yasal temsilcilerinin rızasının varlığı kabul edilir. Aksini ispat ve ortaya çıkan zararlardan sorumluluk, sınırsız olarak kullanıcınındır, NumarApp sahibine herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

NumarApp kullanabilmek için verilmesi gereken izinler nedeniyle NumarApp işleyişine dahil olan verilerle ilgili tüm sorumluluk, bu izni veren kullanıcıya aittir. NumarApp sahibinin herhangi bir sorumluluğuna gidilemez.

Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı NumarApp ve NumarApp’a aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması, ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. NumarApp ve NumarApp bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, NumarApp ve NumarApp’daki herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. NumarApp ve NumarApp bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

NumarApp ve NumarApp’un interaktif sistemlerini kullanarak siteye gönderdiğiniz ve eklediğiniz içeriğin sorumluluğu size aittir. Hukuken geçerli oldukları ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmedikleri sürece, bu haklarınız üzerinde dilediğiniz şekilde tasarrufta bulunma hakkınız ortadan kalkmamaktadır. Ancak, bu siteyi kullanarak, NumarApp ve NumarApp’in, söz konusu içeriği derleme, işleme, yayınlama ve pazarlama hakkını, süresiz ve gayri münhasır olarak vermektesiniz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. NumarApp ve NumarApp’in, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı adınız da dahil olmak üzere sitemize gönderdiğiniz tüm bilgiler, sitemizi ve NumarAppmızın formlarına yazdığınız tüm yazılar, gönderdiğiniz tüm mesajlar, ve interaktif sistemleri kullanarak sitemize eklediğiniz veya eklenmesini önerdiğiniz tüm terimler, tanımlar, örnek cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Sitemize ya da sitemiz üzerinden gönderdiğiniz bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle NumarApp ve NumarApp hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya ait olacaktır.

NumarApp ve NumarApp sitenin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

Gönderdiğiniz bilgiler doğru kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk gönderen kullanıcıya aittir.

NumarApp ve NumarApp bir arama motoru gibi çalışır, bilinmeyen numaralarla ilgili bulunan sonuçları birden fazla kaynakta ve çeşitli ücretsiz mobil NumarApplarda eş zamanlı aratarak sonuç bulur ve numarayı sorgulayan kullanıcılara gösterir, ücretsiz kaynaklardan elde edip Kullanıcıya gösterdiği sonuçlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar isimden ve numaradan sorgulama yaparken sadece bilmediği numaraları sorgulayacağını ve kimseyi rahatsız etmeyeceğini peşinen kabul eder ve NumarApp bu tür durumlarda sorumluluk kabul etmez.

NumarApp ve NumarApp tarafından bulunan sonuçlar, herhangi bir yasallık veya resmiyet taşımaz, kısa ad, lakap veya numarayı kullanan kişi(yasal sahibinden farklı kişi) adı şeklinde bulunan sonucu kullanıcıya gösterebilir ve bulunan sonucun sorgulanan numaranın yasal sahibi olacağı anlamına gelmez.

NumarApp ve NumarApp tarafından kullanıcıya gösterilen sonuçlardaki herhangi bir yanlış bilgiden dolayı doğabilecek zarar, sorgulama yapan kullanıcıya aittir, NumarApp ve NumarApp bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

NumarApp ve NumarApp’un yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama (Google Analytics gibi) ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

NumarApp ve NumarApp üzerinde kullanıcı tarafından sorgulanan bilinmeyen numaralar, arama motorları tarafından indekslenerek arama sonuçlarında gözükebilecektir. Kullanıcı, NumarApp ve NumarApp üzerinde numara sorgulayarak bu durumu kabul etmiş sayılır.

NumarApp ve NumarApp üzerinde kullanıcı tarafından isimden sorgulamada, ünlülerin, tanınmış firmaların müdürlerinin,çalışanlarının vs. ve devlet büyüklerinin telefon numaralarının sorgulanması tamamen yasaktır.

Sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır. NumarApp ve NumarApp, normal bir kullanıcı davranışına uymayan bu gibi tıklama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

NumarApp ve NumarApp’un link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.

NumarApp ve NumarApp, kullanıcılar için bulunan sonuçları, Truecaller, CIA, Facebook, Whatsapp vb. gibi çeşitli bilinmeyen numaralar hakkında bilgilendiren mobil NumarApplar ve WEB platformların altyapılarını kullanarak, kısaca bir arama motoru gibi davranarak bulur ve bulunan sonuçları numara sorgulayan Kullanıcılara gösterir. Kendine ait bir veritabanına sahip değildir. Kullanıcılar, sorgulama yaparak bu durumu kabul etmiş sayılırlar. NumarApp ve NumarApp, kendine ait bir veritabanına sahip olmadığı için bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez, numarayı sorgulayan Kullanıcı, bulunan sonuçlarla ilgili bilgilerin bu tür kaynaklardan alındığını ve sorgulamayla ilgili bulunan sonuçları bu tür platformların resmi sitelerinden kaldırabileceğini bildiğini NumarApp ve NumarApp'u kullanarak kabul eder.

Bir üst maddede belirtildiği gibi NumarApp ve NumarApp'in kaynak olarak kullandığı çeşitli mobil NumarAppları telefonlarına yüklemiş olan kişiler, kendi telefon rehberine erişim iznini bu tür NumarAppları telefonlarına yükleme esnasında vermiş olduğundan dolayı, rehberinde kayıtlı olan kişilerin isimlerini ve numaralarını, rehberindeki kayıtlı kişilerin adına bu NumarApplarla paylaşmış olmaktadır. Bu tür NumarAppları yüklemiş olan kişiler bu izni vererek, bu NumarAppların kendi veritabanını oluşturduğunu, tüm sorumluluğun NumarAppyı yüklemiş ve bu tür NumarAppları yükleyerek rehberindeki kişiler adına rehber iznini vermiş olan NumarAppyı yüklemiş kişilere ait olduğunu NumarApp ve NumarApp'i kullanan tüm Kullanıcılar bilir ve NumarApp ve NumarApp'in bu konuda sorumlu olmadığını kabul eder.

NumarApp NumarAppsına üye olarak, telefon rehberinizin sunucularımıza yüklenmesine ve diğer kullanıcılar tarafından sorgulanabilmesine izin verdiğinizi onaylamış sayılırsınız. Eğer bu işlemin yapılmasını istemiyorsanız lütfen NumarAppya üye olmadan önce NumarAppyı siliniz.

Stalk paketinin kötüye kullanımlarda iptal etme hakkımız saklıdır.

Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul Kadıköy mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.