NumarApp İşlemler
Gizlilik Politikası
Gizlilik ve Güvenlik Koşulları başlıklı bu metinde, NumarApp kullanıcılarının veri güvenliği hakkında bilgiler sunulmuştur.

NumarApp’nın abonelik veya üyelik gerektirmeyen sayfalarını, kişisel herhangi bir bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, hizmetler ve ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz. NumarApp’nın kullanımı, bunlara üyelik ve abonelikler veya diğer usullerle tarafımıza sunmanız neticesinde elde edilen kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde temin edilmektedir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz NumarApp sahibi tarafından korunmaktadır. Bilgilere izinsiz erişimi ve bilgilerin ifşa edilmesini engellemek ve verilerin doğru şekilde saklanarak uygun biçimde kullanılmasını sağlamak için NumarApp sahibi bütün makul güvenlik önemlerini alır. Ancak NumarApp sahibi, verilerin güvenliğini garanti etmez. Kullanıcı, gerekli önlemleri almak, hem kendi hem diğer kullanıcıların hem de NumarApp’nın verilerinin korunması için gerekli makul özeni göstermekle mükelleftir. Söz konusu kişisel bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece tarafımızdan diğer kişilere verilmeyecektir.

NumarApp’nın kullanılması halinde, bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz ve diğer cihazlarınız ile ilgili donanımsal veya yazılımsal özellikler NumarApp sahibi tarafından otomatik olarak toplanabilir. Bu özellikler IP Adresiniz, Tarayıcı Türü, NumarApp’ya Erişim Zamanları ve referans siteler gibi değerler olabilir. Değerlerin alınması için aracı cihazınıza çerezler ya da benzeri nitelikte yazılımlar yerleştirilebilir. Bu bilgilerin toplanmasındaki amaç NumarApp’nın işleyişindeki verimliliği ve kaliteyi arttırmak, NumarApp’nın kullanımı ile ilgili genel istatistiksel veriler toplamaktır.

Tarafımızla yapacağınız elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

NumarApp, diğer internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer sitelerin politika ve NumarApplarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

NumarApp sahibi, NumarApp’da yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

NumarApp ve NumarApp, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; NumarApp ve NumarApp’a bağlı tüm mobil NumarAppları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
NumarApp ve NumarApp’a bağlı, mobil NumarApplarını ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı veya ÜYE tarafından kabul edilmiş addolunur. NumarApp ve NumarApp, kendisine bağlı internet sitelerinde başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir.
NumarApp ve NumarApp'ı yüklediğinizde ve kullandığınızda, NumarApp ve NumarApp sizden ve servislerimizi kullandığınız herhangi bir cihazdan bilgilerinizi alır, işler ve kaydeder. Alınan bilgiler şunları içermektedir: IP adresiniz, cihaz ID niz, cihazınızın tipi ve üretici firması, cihaz ve donanım ayarlarınız, işletim sistemi, NumarApp ve NumarApp NumarAppsı versiyon bilgisi ve servislerimizle etkileşiminize dayanan diğer kişisel bilgileriniz. NumarApp ve NumarApp topladığı ve bağlantılı olduğu bu bilgileri servislerini geliştirmek, sürdürmek, sunmak, yenilerini geliştirmek, NumarApp ve NumarApp ve kullanıcılarını korumak için kullanmaktadır. NumarApp ve NumarApp ayrıca bu bilgileri size özel arama sonuçları ve sizinle daha alakalı reklam gösterimleri için kullanmaktadır.

NumarApp ve NumarApp, Kullanıcılar tarafından NumarApp ve NumarApp’a bağlı mobil NumarAppları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. NumarApp ve NumarApp, e.posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir.NumarApp ve NumarApp, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili üçüncü kişilerle paylaşım yapabilir, satış yapabilir ve kullanılmasına izin verebilir. NumarApp ve NumarApp kullanıcılardan temin ettiği verileri 3. şahıs NumarApplarla paylaşabilecek ve verdiği hizmetlerin devamını sağlamak ve kapsamını genişletmek için 3. şahıs NumarApplardan veri temin edebilecektir. Bu veriler arasında telefon rehberleri, iletişim bilgileri, sosyal medya hesapları, fotoğraflar, mail adresleri, IP adresleri, çağrı kayıtları yer alabilecektir.
NumarApp ve NumarApp, NumarApp ve NumarApp’a bağlı mobil NumarApplarından başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. NumarApp ve NumarApp, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil NumarApplarına yönlendirebilir. NumarApp ve NumarApp, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil NumarAppların gizlilik NumarApp ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kullanıcıya / Üye’ye ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, yaş, gibi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. NumarApp ve NumarApp, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini NumarApp ve NumarApp’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. NumarApp ve NumarApp, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
Bu durumlar; Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, NumarApp ve NumarApp’ ın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların NumarAppya konulmalarıyla ilgili hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde. NumarApp ve NumarApp, kullanıcıların NumarApp ve NumarApp’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil NumarApplardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, NumarApp kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
NumarApplar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, NumarApp ve NumarApp ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. NumarApp ve NumarApp, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda NumarApp ve NumarApp’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil NumarApplarında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. NumarApp ve NumarApp’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri NumarAppda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

NumarApp ve NumarApp HUKUKİ ÇEKİNCELER

NumarApp, kullanıcılara gelen cevapsız çağrıların kime ait olduğunu bulmaya yarayan ve üyelerin istemediği numaraların kendilerine ulaşmasını engellemeye yarayan bir platformdur. Üyeler, NumarApp sayesinde sorguladığı bir numaranın kime ait olduğunu görebilir ve dilediği numarayı istenmeyen numara olarak tanımlayabilir. NumarApp ve NumarApp bir eğlence platformudur. NumarApp ve NumarApp’de yer alan telefon ve isim bilgisi verilerinin doğruluğu, güncelliği ve telefon numaraları engellendiğinde kesin sonuç vereceğine dair garanti verilmez.
Kullanıcılardan birinin telefon numarasının, istenmeyen numaralar veya en çok engellenen numaralar listesinde yer almasından NumarApp ve NumarApp sorumlu değildir. Kullanıcının üye olurken beyan ettiği iletişim bilgileri, bülten, pazarlama, reklam gönderme amaçlı kullanılabilir. NumarApp kapsamında veri güvenliği NumarApp ve NumarApp tarafından sağlanır. Ancak kullanıcı bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer içeriğe yetkisiz erişim veya kötüye kullanım, depolama, çoğaltma, satma, kopyalama, hukuka aykırı kullanım olduğunda, bundan kullanıcı sorumludur.
Kullanıcı, telefon rehberindeki telefon numarası ve isimlerin doğru ve güvenilir olduğunu, NumarApp ve NumarApp’ın bu verilerin doğruluğunu teyit etmediğini, içeriğini denetlemediğini kabul eder. Kullanıcı, bu verilerin diğer üyeler tarafından görülmek üzere paylaşıma açılması için izin verdiğini, herhangi bir kötüye kullanıma maruz kalınması durumunda kendilerinin veya rehberlerindeki üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan NumarApp ve NumarApp’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.

NumarApp’nın kullanımı ve/veya üyelik kayıtlarının oluşturulması halinde İşbu Gizlilik ve Güvenlik Koşulları’nı kabul ettiğiniz kabul edilir. İşbu koşullara aykırı davranışlarınızın mevcudiyeti halinde oluşabilecek zararlardan hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağınızı koşulsuz ve şartsız olarak kabul etmiş olursunuz.

NumarApp ve NumarApp’ın; Hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları; mobil NumarApp vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve NumarApp ve NumarApp'e yönelik tüm hakları saklıdır.